Mluvím-li o zpívání, nepovažuji ho jen za uměleckou aktivitu, je to také možnost a způsob sebepoznání.“

Alfred Wolfsohn, citováno v The Prophet of Song, Paul Newham


Hlasově-pohybová terapie je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje prožitkovou práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní.

HPT nabízí bezpečný a zemitý přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných skrze hlas a pohyb. Tato práce je jak terapeutická, tak tvořivá a její podstatou je myšlenka, že hlas je blízce spojen s emocemi a ovlivněn fyzickými a psychologickými okolnostmi.

HPT pracuje na rovině fyzické/fyziologické, emoční, psychologické a tvořivé. Náš hlas nás může fyzicky uklidnit, zrelaxovat či povzbudit, pomůže nám se propojit s tělesnými pocity a emocemi a být s nimi, vytvořit si tak nový vztah k našim vnitřním prožitkům a skrze tento proces se tvořivě a smysluplně vyjádřit.

Náš akustický hlas odráží náš metaforický hlas- kvalitu prostoru, který si bereme v našem životě, naší schopnost býti slyšeni, viděni, naší odvahu se autenticky vyjádřit a komunikovat s námi samotnými a ostatními.

Hlasově-pohybová terapie může být nápomocná k:

  • Rozvinutí silnějšího, pružnějšího a ztělesněného hlasu
  • Tělesnému a osobnímu uvědomění
  • Zbavení se fyzického napětí v těle a hlasovém ústrojí
  • Zvýšení tvořivosti
  • Rozvinutí způsobů ovládání stresu, psychologických zábran a trémy
  • Vytvoření si více sebepřijímajícího vztahu k našemu hlasu.


Voice Movement Therapy (VMT) byla vytvořena Angličanem Paulem Newhamem v 80tých letech 20. století a je založena na průkopnických metodách hlasového inovátora Alfreda Wolfsohna. Čerpá také z divadelní prace herce a režiséra Roye Harta, psychoterapetické práce zaměřené na tělo Wilhelma Reicha; a psychologických principů Carla Junga.

VMT je idealní pro ty, kteří hledají plnější vyjádření v jejich životech, zpěváky, kteří chtějí dále rozvíjet jejich hlas, umělce, kteří chtějí obohatit jejich tvořivost, a ostatní, co usilují o osobní růst a změnu pomocí hlasu. VMT se soustředí na výraz spíše než na techniku, a proto předchozí zkušenost se zpěvem není nutná.

Mgr Sebastiana Black, VMTR, BACPM

Sebastiana je původně z Čech, v Anglii žije od roku 2002. Metodu Hlasově-pohybové terapie ((HPT)-Voice Movement Therapy) vystudovala v USA v roce 2008. Má svou soukromou praxi v Britském Norwichi, kde pořádá pravidelné skupiny a pracuje se studenty herectví na místní univerzitě. HPT integruje do své klinické práce integrativní dětské a adolescentní psychoterapie uměním. Hlasové dílny v České republice nabízí od roku 2010. Prezentovala HPT na Palackého Univerzitě v Olomouci, na konferenci Hlasohledu a spolupracuje s BodyTalks (Slovensko). Prošla intenzivními kurzy Všímavosti (Mindfulness) a Soucitu se sebou (Self-compassion) a oba tyto přístupy obohacují její unikátní práci s hlasem, který se stává nástrojem pro osobní růst, rozvoj tvořivosti a autentické sebe-vyjádření. Jako zpěvačka a autorka hudby a hudebních textů vystupuje v duetu The Fire Doves a zpívá ve folkové kapele Zaramo.  Poslechněte si zde: https://soundcloud.com/thefiredoves a zaramo.bandcamp.com

Článek Sebastiany "Hlas jako nádoba pro osobní příběh" byl publikován časopisem Muzikoterapie v březnu 2016 a najdete ho na webu, klikněte na ZDE: 

http://www.mi-cr.cz/products/cislo-2-brezen-2016/

Poslechněte si rozhovor se Sebastianou Black o VMT na rádiu UP AIR v pořadu Free Spirit Show Lucie Barbapostolosové. Rozhovor začíná po 15 minutě:

https://www.mixcloud.com/UPAIROlomouc14/free-spirit-show-up-air-19-2-2015-voice-movement-therapy/

Stáhněte si článek v Češtině o historii a účelu VMT:

Svědectví

Dílna mě naučila vážit si svého hlasu, mít k němu úctu a respektovat ho, věřit, že se od něj mám co naučit, že mi má co dát. Mám teď hlas hlubší a už ani nezadrhávám. Dílna mi pomohla dát prostor a čas svému tělu, trpělivě ho prodýchávat a nazvučit, aby se nachystalo ke konečným výkřikům z nitra duše. Bylo to prostě skvělé a rozhodně se to zařadí mezi zásadní milníky mého života.”

Lucka, Praha 2016

"Zachovala jsem si některá hlasová cvičení ze stáže v Praze. Velice mi to pomáhá. Léčím si tak bolesti v těle, dodává mi to dobrou náladu, sílu a odvahu. Dovolím si ze sebe vydávat různé zvuky, pazvuky a zpěvy. Je to skvělý způsob jak v sobě rozvibrovat a zharmonizovat energie."

Habi, Praha 2015

"Cosi se ve mně asi odblokovalo, protože následující dny jsem byla ve škole daleko uvolněnější, spontánnější a komunikativnější."

Lucie, Praha 2015

 „Uvědomila jsem si, že se nemusím obávat svého projevu, přirozeného, patřícího k mým pocitům i tělu a zároveň jsem se naučila jak tyto pocity a můj vlastní hlas regulovat.“

Lenka, Praha 2013

 „Dílna mi připravila skvělou půdu pro další práci na sobě. Cítím se velmi posílená a to se nádherne projevilo na mém hlasovém projevu. O prospěšnosti dílny jsem 100% přesvědčena."

Kamila, Praha 2013

DÍLNY :

NESPOUTANÝ HLAS

Jednodenní dílna

Neděle 28.5. 2017, 10-18hod

Praha Druna

Více informací najdete na: http://www.druna.cz/nespoutany-hlas

Individuální sezení budou k dispozici 27.5. odpoledne a večer a 29.5. kdykoli.

NESPOUTANÝ HLAS, VĚDOMÝ POHYB A TANEC
Workshop propojující Hlasově-pohybovou terapii a tanec

31.7.-5.8. 2017
Klášter Broumov


Záměrem dílny je vzájemně propojit Hlasově pohybovou terapii a kreativní tanec. Vytvořit bezpečný prostor a příležitosti pro hledání a zkoumání hlasového a pohybového projevu a přesah těchto prožitků do vědomé práce a sebereflexe osobní i společné. Prolínáním hlasu, dechu, písně, rytmu, dynamiky těla i klidu a zvnitřněním prožitku, vědomě posilovat komunikaci mezi vnitřním a vnějším světem. Přirozeně posilovat tvořivost a autentičnost svých projevů. K radostné a přirozené tvořivosti přispěje i atmosféra   broumovského kláštera (kulturní a vzdělávací centrum) a jeho okolí.

Letní seminář je určen pro pedagogy, terapeuty a ty,  kteří chtějí poznávat sebe sama a rozvíjet svoji kreativitu, bez rozdílu věku. Není potřeba předchozích zkušeností.

UBYTOVÁNÍ v Klášteře Broumov – Dům hostů, 2 nebo 4lůžkové pokoje (www.klasterbroumov.cz)
Cena – ubytování včetně snídaně a lektorného  je 6 500,- Kč
Obědy a večere máme možnost zajistit v klášteře.
Další informace a přihlášení získáte na emailu – lenkajisova@seznam.cz , tel. 603517323, následně vám bude zaslána přihláška.Připravujeme :

Nespoutaný hlas v živém těle

Dvoudenní prožitková dílna na Slovensku. Místo konání a další informace brzy upřesníme.
Propojení Hlasově-pohybové terapie a tanečně-pohybové terapie ve spolupráci s Monikou Stehlíkovou (Body Talks).


Data a čas dílny:
2.6. 18-20 hodin
3.6. 10-18 hodin
4.6. 10- 15 hodin